EZO – program skutecznej nauki

EZO – program skutecznej nauki

W metodologii nauczania matematyki EZO kolejność podejmowanych przez nauczyciela działań jest zgodna z wymienionymi trzema etapami zajęć: Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz.

„Powiedz mi, a zapomnę

Pokaż mi, a zapamiętam

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

Program zajęć z matematyki EZO  stanowi wprowadzenie do wspaniałego, często abstrakcyjnego świata matematyki. Poprzez badania, eksperymenty, dyskusję, wyciąganie wniosków, korygowanie błędów w myśleniu uczymy matematyki oraz podejmujemy się najtrudniejszego wyzwania czyli uczymy dzieci jak należy się uczyć.

Uczymy nie tylko rozumienia liczb, wielkości, kształtów i wzorów, naszym celem jest zmuszenie młodego człowieka do myślenia, dyskutowania i radzenia sobie ze stresem czy brakiem koncentracji. 

Metoda EZO to nie wykłady i suche przekazywanie informacji uczniom. To proces, w którym nauczyciel jest tylko drogowskazem, dzięki trafnie zadanym pytaniom zmusza dzieci do  myślenia, dzięki dobrze dobranym pomocom edukacyjnym do działania!

Sklep wewnętrzny tylko dla sieci szkół EZO Zamknij