Dlaczego EZO?

Dlaczego EZO?

Nazwa EZO wywodzi się z filozofii naszej nauki, jest to skrót trzech niezwykle ważnych słów jakimi są:

Eksperymentuj

Dzieci podczas zajęć poprzez doświadczenia samodzielnie dochodzą do prawidłowych wniosków. Dzieci samodzielnie budują wzory pozwalające obliczyć obwody, pola czy objętości figur. Nasza metodologia opiera się na kolejności działań, które nie są przypadkowe. Dzieci w wieku przedszkolnym poprzez eksperymenty dostrzegają matematykę w drobnych czynnościach Życia codziennego, takich jak: liczenie pieniędzy, mierzenie rozmiarów różnych obiektów, ważenie przedmiotów, wyznaczanie pojemności brył, szybkie przeliczanie drobnych przedmiotów, szacowanie itp. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozwijają te umiejętności i w oparciu o wykonywane doświadczenia formułują zależności, które w starszych klasach funkcjonują już jako konkretne wzory matematyczne. Między innymi poznają model ułamka zwykłego, centymetra kwadratowego. Dzieci od 4 klasy SP używają eksperymentów do rozwiązywania konkretnych problemów, z którymi spotykają się w zadaniach np. poznają szczegółowo modele podstawowych figur przestrzennych i ich siatek, model decymetra sześciennego, modele wielu ułamków w tym także procenta.

Zrozum

Zadaniem wykonywanych doświadczeń jest prowokowanie młodych umysłów do wyciągania wniosków dotyczących konkretnych zagadnień matematycznych. Eksperymenty w pierwszej części są odpowiednio dobrane, dzięki temu uczniowie formułują poprawne teorie.

Oblicz

Nierozerwalną częścią programu są książki z zadaniami odpowiednio dobranymi do każdego scenariusza zajęć. Przedszkolaki i dzieci wczesnoszkolne poruszają wszystkie aspekty matematyki na każdym poziomie nauczania. Książki ucznia od 4 klasy SP zawierają wszystkie elementy podstawy programowej realizowanej w polskiej szkole, wzbogacone o zadania konkursowe nawiązujące do konkursów odbywających się w szkołach.

Sklep wewnętrzny tylko dla sieci szkół EZO Zamknij