Matematyka

MATEMATYKA EZO to zajęcia pozalekcyjne przeznaczony dla dzieci od 4 do 14 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat tej nauki. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym.

Jego celem jest zaprezentowanie każdemu dziecku różnorodnych aspektów matematyki w sposób, który umożliwi mu badanie, dyskutowanie, próbowanie swoich sił, zabawę oraz rozumienie liczb, wielkości, kształtów i wzorów.

Zobacz przykładowy scenariusz zajęć oraz podgląd książeczki

Zajęcia nr 19

Statystyka. Tworzenie tabel częstości.

 

Cele ogólne

Pierwsze kroki w opracowywaniu danych statystycznych,

 

Cele operacyjne

Określamy co jest bardziej i mniej prawdopodobne,

Tworzymy proste tabele częstości

 

Materiały pomocnicze

 • Klocki w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym,
 • Moneta 5zł dla każdego dziecka; musi to być prawdziwa moneta ze względu na jej masę, monety zabawki są zbyt lekkie,
 • Czapka niewidka,
 • Plansza do gry „Bieg z przeszkodami”; jedna na każdą parę graczy,
 • Kostki sześcienne,
 • Pionki do gry,
 • Trzy komplety kostek domina,
 • Duże karty z liczbami: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
 • Monety o różnych nominałach, prawdziwe,
 • Kule z zapisanymi na nich liczbami 1, 2, 3, 4 i 5.

 

Język matematyczny

Tabela, częstość, statystyka, dane, doświadczenie losowe, bardziej prawdopodobne, mniej prawdopodobne, równe szanse, większe szanse.

Sprawdzamy z uczniami pracę domową

Prosimy kolejnych uczniów o przeczytanie swojej pracy domowej.

 

Ciekawostki lub zagadki

Magik

Zuzia zorganizowała przyjęcie urodzinowe dla swojej młodszej siostry. Jedną z zabaw, którą wymyśliła była zagadka. Wszystkie dzieci usiadły obok ławy, na której leżał stary kapelusz dziadka. Do kapelusza Zuzia wrzuciła 6 klocków czerwonych, 3 niebieskie i 5 zielonych. Wtedy Zuzia podała dzieciom treść jej zagadki:

Ile co najmniej klocków trzeba wyciągnąć z kapelusz dziadka, aby mieć pewność, że wśród wylosowanych klocków będzie przynajmniej jeden zielony, niebieski i czerwony?

Nauczyciel może zapisać na tablicy odpowiedzi uczniów.

 

Ćwiczenia wprowadzające do zajęć

Zadanie 1

Losujemy klocki z kapelusza

Nauczyciel wrzuca do kapelusza, opisaną w treści zagadki Zuzi, ilość klocków. Zawiązuje kolejnym uczniom oczy i prosi, ab losowali klocki z kapelusza do momentu, w którym grupa zgłosi, że wśród wylosowanych klocków pojawiły się wszystkie trzy kolory. Za każdym razem nauczyciel zapisuje ilość wylosowanych przez poszczególnych uczniów klocków. Jeśli wciąż uczniowie mają wątpliwości ostatni losuje nauczyciel. Robi to jednak w taki sposób, aby padło poprawne rozwiązanie zagadki Zuzi, czyli aż wylosuje 12 klocków. Nauczyciel nie może mieć zasłoniętych oczu w czasie losowania J.

Zadanie 2

Statystyka

Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej monecie 5zł i kartę pracy. Każdy uczeń musi rzucić podaną ilość razy monetą. Zanim jednak to zrobi musi oszacować, ile razy według niego w określonej liczbie rzutów wypadnie orzeł, a ile razy reszka. Swoje przypuszczenia każdy uczeń potwierdza doświadczeniem.

Na końcu ćwiczenia nauczyciel zadaje pytanie: gdybyśmy rzucili 100 razy monetą, czy moglibyśmy być pewni, która strona monety wypadnie, kiedy rzucimy 101 raz?

 

Gra matematyczna

Kostki domina

Opis gry

Trzy komplety kostek domina z kropkami. Nauczyciel w jednym rogu sali rozsypuje kostki domina tak, aby kropki były widoczne dla wszystkich graczy. Nauczyciel przygotowuje także karty z liczbami: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Zasady gry

 • Gracze biegają po sali,
 • Nauczyciel wiesza na tablicy jedną kartę z dowolna liczbą z zakresu od 4 do 12, i jej nazwę wypowiada głośno,
 • Zadaniem graczy jest wybranie spośród kostek tej, na której suma oczek odpowiada zawieszonej na tablicy liczbie i dostarczenie jej nauczycielowi,
 • Każdy gracz, który zrobi to w czasie krótszym niż 15s otrzymuje pieczątkę.

 

Część główna zajęć

Ćwiczenie 1

Co wypadało najczęściej

Nauczyciel daje każdemu uczniowi sześcienną kostkę do gry. Nauczyciel pyta uczniów: jaką ilość oczek możemy uzyskać rzucając taką kostką? Ile parzystych liczb oczek jest na każdej kostce a ile nieparzystych? Co wypadnie częściej parzysta liczba czy nieparzysta?

Nauczyciel daje każdemu uczniowi kartkę z tabelą, w której są dwie podpisane kolumny. Pierwsza -parzysta liczba oczek i druga – nieparzysta liczba oczek. Nauczyciel prosi, aby każdy uczeń rzucił kostką 30 razy. Po każdym rzucie uczeń stawia kropkę w tabeli pod wylosowaną liczbą. Na koniec zadania nauczyciel prosi, aby każdy uczeń przedstawił wyniki swojego doświadczenia losowego.

Ćwiczenie 2

Kto miał szczęście w pierwszym rzucie

Nauczyciel mówi uczniom, że będą wykonywać rożne doświadczenia, w których zdadzą się na los i na „łut szczęścia”.

 

Doświadczenie 1.

Każdy uczestnik otrzymuje dwie monety. Nauczyciel mówi, wygrywa osoba, która za pierwszym razem rzucając jednocześnie obiema monetami wyrzuci dwa orły.

Doświadczenie 2.

Każdy uczestnik dostaje dwie sześcienne kostki. Wygrywa osoba, która w jednoczesnym rzucie dwiema kostkami wyrzuci sumę oczek na obu kostkach równą 8.

Doświadczenie 3.

Do czapki niewidki wrzucamy 5 kul oznaczonych liczbami 1, 2, 3, 4, 5. Wygrywa osoba, która wylosuje dwie kulki z liczbami 1 i 5.

Doświadczenie 4.

Losujemy z tej samej liczby kul cztery. Wygrywa osoba, która wylosuje liczby 1, 2, 4 i 5.

 

Praca z książeczką z poziomu 3, część 2

 

Gra na zakończenie zajęć

Bieg z przeszkodami

Opis gry

Nauczyciel dzieli grupę na pary i drukuje plansze do gry dla każdej pary graczy. Każdy gracz otrzymuje także pionek do gry.

Zasady gry

 • Gracze swoje pionki umieszczają na polu start,
 • Rzutem kostką ustalają kolejność graczy w każdej parze,
 • Gracze wykonują ruchy na przemian,
 • Każdy gracz w swoim ruchu wykonuje czynność opisaną na polu, na którym stoi,
 • Jeśli uzyska opisany na tym polu wynik przesuwa się na kolejne pole zgodnie z jedną ze strzałek,
 • W przeciwnym razie, zostaje na tym polu do kolejnego rzutu,
 • Ruch wykonuje przeciwnik,
 • Wygrywa gracz, który jako pierwszy dotrze do mety.

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniej stymulacji poprzez dostarczenie mu niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności matematyczne mogły się rozwinąć i aby dziecko poczuło się pewnie i czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

 • Matematyka EZO składa się z 11 poziomów nauczania.
 • Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.
 • Każda lekcja trwa 60 min.
 • Zajęcia oparte są o polski, autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.

W ramach zajęć zapewniamy:

 • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
 • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków
 • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, gry i zabawy matematyczne
 • zadania przygotowyujące do konkursów matematycznych, organizowanych w szkołach podstawowych
 • lepsze wyniki w nauce, dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji
 • dodatkowe karty pracy dla dzieci, które lubią zadania domowe:)
 • materiały edukacyjne uwzględniające podstawę programową obowiązującą aktualnie w szkołach
 • bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych, na swoim koncie mamy już kilku laureatów:)

Dowiedz się więcej o programie EZO!

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Sklep wewnętrzny tylko dla sieci szkół EZO Zamknij