Rola eksperymentów w świecie dziecka i dorosłego

19 sierpnia 2015

Z dużą pewnością można powiedzieć, że eksperymenty to nauka. Z tą samą pewnością można zaliczyć je także do wspaniałej formy zabawy dla nastawionego na poznawanie i badanie umysłu dziecka. Umożliwiają zrozumienie wielu zjawisk przez samodzielne wykonywanie różnych czynności, a w konsekwencji obserwowanie powstałych w wyniku ich wykonywania zmian.

Małe dzieci eksperymentują od momentu pojawienia się na świecie. Kiedy mają 3 – 4 lata w czasie wykonywania swoich doświadczeń trochę domyślają się, co się  może wydarzyć.
Zazwyczaj bywa tak, że dziecko, które bardzo często wykonuje jakąś czynność nie dającą spodziewanego rezultatu, przestaje się nią interesować, zniechęca się. I właśnie w tym miejscu pojawia się ogromna rola dla osoby dorosłej, która może dostarczać nowych pomysłów, obserwować poczynania i bardzo delikatnie kontrolować pracę dziecka.

Oczywiście eksperymenty, które osoba dorosła proponuje małemu dziecku nie muszą być skomplikowane. Stopień ich trudności rośnie z wiekiem dziecka, z jego coraz większą koordynacją manualną.

W czasie takiej pracy z dziećmi każde pytanie, nawet to, które dla dorosłego wydaje się banalne jest ważne i wymaga pełnej odpowiedzi. Najlepiej, gdy jest poparte odpowiednim eksperymentem.

Ale dzieci często zadają także trudne pytania. Tych pytań nie należy bagatelizować. Należy odpowiadać na nie językiem zrozumiałym dla dziecka w określonym wieku. Dlatego eksperymentowanie z dziećmi jest źródłem wiedzy także dla dorosłych.

Wykonywanie doświadczeń z dziećmi jest zachęcaniem ich do zadawania różnych pytań. W ten sposób można pobudzać ciekawość dzieci, a co za tym idzie prowokować je do myślenia. Obecność dorosłego, który będzie tylko obserwował pracę małych dzieci nie wystarczy. Rolą nauczyciela jest zorganizowanie pomocy potrzebnych do wykonania konkretnych eksperymentów, w przypadku małych dzieci uporządkowanie działań, które mają wykonywać jak również prowokowanie młodych umysłów do zadawania kolejnych pytań.

Dzieci, które zaczynają eksperymentować w wieku 4 lat, po osiągnięciu wieku szkolnego, swoje badania zaczynają przeprowadzać samodzielnie. Wówczas rolą nauczyciela jest prowokowanie ich poprzez stawianie coraz trudniejszych pytań i tez.

Zachęcamy dorosłych, którzy są gotowi na podjęcie bardzo inspirującej pracy z dziećmi do eksperymentowania z wykorzystaniem naszych gotowych scenariuszy zajęć z doświadczeniami fizyczno – chemicznymi, które są bezpieczne, pobudzą ciekawość i wywołają radość u każdego dziecka i nie tylko 🙂

 

Małgorzata Grabis
Edukacja EZO s.c.
© Copyright 2023. All Rights Reserved. - Polityka prywatności