Czy można nauczyć samodzielności w uczeniu się matematyki

20 lipca 2021

 

Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Cieszymy się, kiedy nasze dziecko nauczyliśmy siedzieć, samodzielnie jeść, bawić się, stawiać pierwsze kroki ...

Gdy na świecie pojawił się mój syn w księgarniach dostępne były kolorowe, piękne albumy, w których mogłam zapisać daty pierwszych, samodzielnie wykonanych przez niego różnych czynności.

Wszyscy wiemy, że nauczenie każdej czynności wymaga wysiłku i bardzo wielu prób, które musi wykonać osoba ucząca się danej czynności.

Przyglądam i przysłuchuję się relacjom wielu młodych osób i dzieci, które opowiadają o swoich sukcesach sportowych. W tych relacjach zawsze pojawiają się informację o dużej liczbie godzin spędzonych na trenowaniu różnych dyscyplin sportu, o dużej liczbie powtórzeń tych samych czynności, które trzeba wykonać, aby zdobyć czasami tylko jedną drobną umiejętność. Słyszę i widzę na zdjęciach ogromną determinację, zaangażowanie i radość z każdego, czasami drobnego sukcesu.

Z własnego doświadczenia wiem, że uczenie się wykonywania różnych czynności wymaga treningu, cierpliwości, wytrwałości, precyzji i nade wszystko SAMODZIELNOŚCI, która związana jest z tym, że wszystkie te etapy każdy musi pokonać sam.

Gdybyśmy tylko pokazywali wiązanie butów dziecku, a nigdy nie pozwolili mu na próby samodzielnego zawiązania go może nigdy nie udałoby mu się tego wykonać.

Kiedy ktoś słucha w jaki sposób wykonuje się przelew online do banku, a nie odważy się go zrobić osobiście, być może zawsze będzie myślał, że to zbyt trudne i należy powierzyć wykonanie tej czynności pracownikowi banku.

Przykłady można mnożyć. Dotyczą one ludzi w każdym wieku. Osiągnięcie samodzielności w dowolnej dziedzinie zawsze wymaga odwagi i wykonywania własnych prób, czasami błędnych. Bo jak mówi przysłowie najlepiej i najszybciej można nauczyć się na własnych błędach.

My dorośli, świadomi rodzice, zawsze stawiamy sobie zadanie właśnie takiego przygotowania swoich dzieci do życia. Czasami jednak zdarza się, że tak bardzo chcemy pomóc swoim dzieciom, że zaczynamy im w nauce samodzielności przeszkadzać. Kiedy widzimy, że dziecku zbyt dużo czasu zajmuje wykonanie danej czynności zastępujemy go w tym.

Ten problem pojawia się najczęściej wtedy, gdy rodzice chcą pomóc dziecku w uczeniu się np. matematyki. Brak dużej ilości czasu, brak samodzielności w uczeniu się dziecka powoduje, że rodzic, który nie chce żeby jego dziecko dostało złą ocenę pomaga swojemu dziecku w odrabianiu zadań domowych. Ta pomoc najczęściej polega na tym, że osoba dorosła zadaje pytania, które zawierają jednocześnie odpowiedzi, np.

  • Czy 6 razy 8 to 48?
  • Czy wzór na pole kwadraty to a razy a, czy a razy b?
  • Jeśli 1cm to 10mm, to ile milimetrów mają 3cm? Itp.

Świadomość tych problemów oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz współpracy z rodzicami to podwaliny naszyego programu Matematyka EZO.

Skrót EZO oznacza:

E - Eksperymentuj - trzeba dać każdemu szansę i czas na samodzielne wykonanie różnych prób. Te próby dotyczą poznania różnych dróg dochodzenia do prawidłowych wniosków, czy rozwiązań, wykonania doświadczeń z użyciem pomocy dydaktycznych, czasami zaplanowania takich doświadczeń.

Z - Zrozum - dziecko musi mieć czas na poznanie nowych wiadomości, na zrozumienie wszystkich typów i różnych podejść do rozwiązania problemu. Najlepiej kiedy odbywa się to w grupie osób pracujących w podobnym tempie. Należy stworzyć warunki, w których każde dziecko nie będzie się bało zaproponowania swoich rozwiązań, będzie chciało zabrać głos w dyskusji.

O - Oblicz, samodzielne rozwiązywanie właściwie dobranych zadań, umiejętności pracy w grupie polegająca na wspólnym rozwiązywaniu problemów. Osoba dorosła - nauczyciel pełni tu rolę reżysera, który wie co chce osiągnąć, prowokuje do myślenia swoich uczniów, ale nie robi niczego za nich. Pytania, które zadaje mają prowadzić do czasami wielu odpowiedzi, których zupełnie nie słychać w zadawanym pytaniu.

Do takiej pracy przygotowujemy nauczycieli, którzy uczą w szkołach EZO. Każdy z nich obowiązkowo przechodzi tygodniowe szkolenie EZO.

Tak pracujemy z dziećmi i młodzieżą. Nasze metody jak nauczyć ich samodzielnego uczenia się matematyki kryją się w ponad 300 gotowych, szczegółowo opisanych scenariuszach zajęć.

Istotną częścią naszego programu jest także współpraca z rodzicami. Pokazujemy rodzicom, że wczesna edukacja matematyczna dzieci, zaufanie i zgodne podejście do nauczania (zadania domowe nie są dla rodzica) bardzo szybko dają fantastyczne rezultaty. Dzieci nie czekają na pomoc rodziców lub innych osób dorosłych w przygotowywaniu się do zajęć szkolnych, czy odrabianiu zadań domowych. Uczenie się matematyki sprawia im radość i dużą przyjemność. Wszystko przekłada się na celujące i bardzo dobre wyniki w szkole i sukcesy na egzaminach lub konkursach matematycznych.

 

© Copyright 2023. All Rights Reserved. - Polityka prywatności