Matematyka PRZEDSZKOLAKA

9 sierpnia 2021

ĆWICZENIE 1

LICZBOWE PROSTOKĄTY

Pomoce, które należy przygotować do przeprowadzenia ćwiczenia:

 • kotek EZO
 • oś liczbowa
 • zestaw prostokątów z liczbami dla każdej pary dzieci

Przebieg ćwiczenia:

 1. Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły na dywanie, ponieważ ma dla nich kolejną matematyczną zabawę (do zabawy dołącza pacynka kotka EZO)
 2. Przed całą grupą dzieci nauczyciel kładzie dobrze widoczną dla każdego oś liczbową (żadne dziecko nie powinno patrzeć na oś liczbą położoną do góry nogami)
 3. W zabawie dzieci będą wykorzystywały także prostokąty z zapisanymi na nich liczbami. Prostokąty podobnie jak oś liczbowa są dobrze widoczne dla wszystkich dzieci
 4. Nauczyciel wybiera dwa prostokąty np. z liczbami 3 i 4. Układa je przed dziećmi jeden obok drugiego i pyta: Ile wynosi suma liczb zapisanych na prostokątach? Dzieci obliczają sumę zapisanych liczb. Do obliczeń używają palców albo osi liczbowej (już wcześniej nauczyły się korzystania z obu pomocy dydaktycznych). Po obliczeniu sumy dzieci szukają prostokąta z liczbą, która jest wynikiem tego dodawania
 5. Prostokąt z wynikiem dzieci kładą pod obiema sumowanymi liczbami - na środku
 6. Dzieci w parach losują dwa prostokąty i wykonują podobne ćwiczenie budując fragment odwróconej piramidy
 7. Po kilku próbach nauczyciel konstruuje fragment piramidy w nieco inny sposób, wykorzystuje prostokąt, na którym zamiast liczby jest znak zapytania
 8. Nauczyciel pyta dzieci: Jaką liczbę należy umieścić w polu ze znakiem zapytania? Inaczej: do jakiej liczby należy dodać 1, aby uzyskać 3?

ĆWICZENIE 2

PROJEKTUJEMY MIESZKANIE

Pomoce, które należy przygotować do przeprowadzenia ćwiczenia:

 • plan mieszkania rys. 1

  rys. 1
 • kredki, flamastry
 • plan mieszkania bez zaznaczonych mebli rys. 2

  rys. 2
 • plastikowe modele figur płaskich

Przebieg ćwiczenia:

 1. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, co przedstawiają figury geometryczne na planie mieszkania rys. 1, pyta jaką figurą może być stół, łóżko, szafa, telewizor? W jakich pomieszczeniach znajdują się te sprzęty w waszych domach?
 2. Nauczyciel kładzie przed dziećmi rys. 2 i prosi, aby dzieci razem z nim zaprojektowały mieszkanie używając do tego plastikowych figur
 3. Dzieci biorą do ręki po jednej figurze, informują grupę co będzie ona oznaczała w projekcie mieszkania i umieszczają ją we właściwym pomieszczeniu na planie (rys. 2)
 4. Wspólny plan mieszkania nauczyciel odkłada na bok, powinien być widoczny dla wszystkich dzieci
 5. Teraz każde dziecko otrzymuje kopię rys. 2 i podobnie jak wcześniej projektuje tym razem swoje mieszkanie (może podglądać wcześniejszy wspólny projekt grupy
 6. Po skończonej pracy każde dziecko opowiada jak zaplanowało pomieszczenia w swoim mieszkaniu, objaśnia co oznacza każda użyta w projekcie figura
 7. Zamiast plastikowych figur dzieci mogą wykorzystać naklejki z figurami

 

To tylko dwa ćwiczenia z ponad tysiąca propozycji, które zawarte są w scenariuszach zajęć z matematyki dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat programu Edukacja EZO MATEMATYKA.

Dwanaście lat temu zadałyśmy sobie pytanie:

W jaki sposób uczyć dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności matematycznych?

Co wiedziałyśmy?

Okres przedszkolny to czas, w którym dzieci są ciekawe wszystkiego co je otacza. Uczą się nie tylko przez zadawanie pytań, ale także przez własne doświadczenie. Stąd ogromna potrzeba dotykania otaczających przedmiotów, manipulowania nimi.

Dlatego założyłyśmy, że najważniejsze w edukacji matematycznej małego dziecka są jego osobiste doświadczenia. Na podstawie tych doświadczeń dziecko tworzy pojęcia, ćwiczy różne umiejętności, rozwija myślenie i opisuje słownie swoje spostrzeżenia. Właściwie dopasowane pomoce dydaktyczne sprzyjają rozwijaniu koncentracji uwagi dziecka i pomagają skierować ją na to co w edukacji matematycznej ważne. Dodatkowo wspierają one ćwiczenie i rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

Nasze zajęcia matematyczne dają możliwość rozwiązywania problemów o zróżnicowanym stopniu trudności.

 

 

 

 

Duża liczba gier i zabaw zespołowych:

 • doskonali czynności dziecka oparte na spostrzeganiu wzrokowym, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz sprawności rąk
 • uczy dużej odporności emocjonalnej
 • rozwija inteligencję operacyjną
 • pobudza i kształtuje intuicję matematyczną dziecka

W czasie zajęć dziecko wszystkie prawdy odkrywa samodzielnie. Swoją dojrzałość do uczenia matematyki odkrywa, zdobywa i wypróbowuje. Na naszych zajęciach staramy się stworzyć do tego jak najlepsze warunki.

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju. Wtedy kształtują się możliwości intelektualne dziecka, rozwijają wrodzone predyspozycje oraz zdolności uczenia się.

Sprawdziłyśmy, że odpowiednie działania edukacyjne, właściwe stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym zapobiegają trudnościom dzieci w nauce nie tylko matematyki.

Wszystkie działania edukacyjne małych dzieci powinny przebiegać w atmosferze zabawy. Trzeba pamiętać, że nie mogą one opierać się tylko na nauce liczenia. Najważniejszym celem jest rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego. Obserwujemy, że dzieci uczęszczające na nasze zajęcia korzystają z umiejętności matematycznych w życiu codziennym.

 • porównują otaczające ich przedmioty do figur matematycznych, potrafią podać matematyczną nazwę tych figur
 • posługują się monetami i banknotami
 • kupują, rozumieją zasady wydawania reszty w sklepie
 • wyznaczają pojemności brył (różnych pojemników)
 • mierzą długość i wysokość
 • określają godziny na zegarze analogowym
 • projektują mieszkanie
 • ważą.

W czasie zajęć dzieci ćwiczą także:

 • orientację przestrzenną
 • rytmy - potrafią określić każdy element w powtarzającym się wielokrotnie wzorze
 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie i proste dzielenie z wykorzystaniem różnorodnych liczmanów
 • konstruują własne gry

Dojrzałość w uczeniu się matematyki, którą osiągają dzieci 4 letnie w czasie naszych matematycznych zajęć daje im gotowość do uczenia się czytania i pisania.

Właściwy poziom wymienionych umiejętności zapewni dziecku bardzo dobry start do szkoły, umożliwi samodzielne radzenie sobie z różnymi trudnościami szkolnymi.

Wiemy, że:

Z matematyką tak jak z mową dziecko ma do czynienia od najmłodszych lat swojego życia.

Dziecko jest gotowe do uczenia się matematyki, gdy chce jej się uczyć.

My w tych oczekiwaniach służymy dzieciom wielką pomocą i wsparciem.

 

Zapraszamy na nasze zajęcia

edukacjaezo.pl/placowki-ezo/

edukacjaezo.pl/czas-odkrywania-4-6-lat/

 

 

 

© Copyright 2023. All Rights Reserved. - Polityka prywatności