• Adres: Joanna Grodecka, Małgorzata Grabis
    ul. Julina Filipowicza 111
    52-208 Wrocław
  • Telefon: 508 136 357
  • Email: jogrodecka@gmail.com