CZAS ODKRYWANIA 4-6 lat

CZAS ODKRYWANIA

Dzieci w wieku 4-6 lat

Składają się na niego 3 poziomy (jeden poziom to jeden rok nauki) realizowane z dziećmi w wieku przedszkolnym. Poziomy niezwykle cenne – to tutaj śmiało można rzec: nauka to zabawa, zabawa to nauka! Dlatego dzieci tak chętnie uczęszczają na nasze zajęcia.

Organizacja lekcji z matematyki EZO

Zajęcia wykorzystują naturalny potencjał każdego dziecka, którego umysł w tym okresie jest bardzo chłonny, absorbujący i plastyczny. Skonstruowane są w taki sposób, aby każdy uczeń brał w nich aktywny udział. Zajęcia głównie przeprowadzane są na podłodze przeplatane aktywnością ruchową.

Dzieci wraz z nauczycielem siedzą w kółeczku, dzięki temu nauczyciel ma ułatwiony kontakt wzrokowy z uczniem, są na tym samym poziomie, nie ma bariery pomiędzy nimi. Taka sytuacja ośmiela dzieci, które chętniej wchodzą w interakcję, chętniej współpracują/współdziałają z nauczycielem, który jest trenerem i motywatorem, ale przede wszystkim częścią grupy. Nauczyciel podczas wszystkich zajęć wspomaga się pacynkę – KOTKIEM EZO, która potrafi zdziałać cuda. Dzieci chętnie wykonują jej polecenia, śmieją się z jej wygłupów, poprawiają popełnione przez nią błędy.

Doskonałe rezultaty edukacji matematycznej uzyskujemy wówczas, gdy dorośli zajmujący się wychowaniem i edukowaniem dziecka podążają w tym samym kierunku, dorośli – czyli nauczyciele i opiekunowie dziecka. Dojście do harmonii i wspieranie dzieci, w tym uzdolnionych matematycznie, jest niezwykle cenne i przynosi duże korzyści w dalszej edukacji matematycznej. Dlatego na naszym blogu pojawiła się seria wpisów dotyczących Matematycznych Przygód, dedykowanych dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opisane zostały zajęcia, które rodzic z powodzeniem może przeprowadzić w domu z dzieckiem.

Dzieci świetnie bawiąc się podczas zajęć EZO budują pozytywne skojarzenie z nauką matematyki.

Przykładowa lekcja z książeczki ucznia, przeznaczonej dla dzieci w wieku 5 lat

Dzięki naszemu doświadczeniu, pasji i ogromnemu zaangażowaniu wiemy jak należy uczyć dzieci aby odnosiły sukcesy w późniejszym etapie edukacji szkolnej oraz rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne.

W EZO edukację matematyczną dzieci przedszkolnych widzimy bardzo szeroko, łączymy ją z dużym rozwojem myślenia i hartujemy ich odporność emocjonalną poprzez udział w grach, poprzez dyskutowanie, przeprowadzanie doświadczeń, poprzez liczne zabawy grupowe jak i zadania rozwiązywane indywidualnie, poprzez dzielenie się wnioskami i sposobami rozwiązania danego zagadnienia.

Zajęcia są niezwykle różnorodne i kreatywne. To tutaj dziecko zaczyna swoją fascynującą podróż z matematyką!

W naszej metodologii nauczania matematyki kolejność podejmowanych przez nauczyciela działań jest zgodna z rozwinięciem skrótu EZO, czyli Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz.

Znajdź szkołę MATEMATYKI EZO w swoim mieście

W ramach zajęć zapewniamy:

  • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
  • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków
  • mnóstwo pomocy edukacyjnych wykorzystywanych podczas wszystkich zajęć EZO
  • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, eksperymenty, prototypy urządzeń, gry i zabawy matematyczne
  • lepsze wyniki w nauce, dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji