Filozofia metody EZO

Filozofia metody EZO

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniego podejścia i dostarczenia niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności matematyczne mogły się rozwijać, aby poczuło się pewnie, aby było zmotywowane i śmiało czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

Program zajęć z matematyki EZO stanowi wprowadzenie we wspaniały, często abstrakcyjny świat matematyki. Poprzez badanie, eksperymenty, dyskusje, wyciąganie wniosków, burze mózgów i korygowanie błędów w myśleniu uczymy matematyki oraz podejmujemy się najtrudniejszego wyzwania czyli uczymy dzieci jak należy się uczyć.

Uczymy nie tylko rozumienia liczb, wielkości, kształtów i wzorów, naszym celem jest zmuszenie młodego człowieka do myślenia, dyskutowania i radzenia sobie ze stresem czy brakiem koncentracji. Metoda EZO to nie wykłady i suche przekazywanie informacji uczniom. To proces, w którym nauczyciel jest tylko drogowskazem, dzięki trafnie zadawanym pytaniom skłania dzieci do myślenia, dzięki dobrze dobranym pomocom edukacyjnym do działania!

dzieci

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

EZO, czyli Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz

W naszej metodologii nauczania matematyki kolejność podejmowanych przez nauczyciela działań jest zgodna z rozwinięciem skrótu
EZO, czyli Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz.

EKSPERYMENTUJ

Nasi uczniowie poprzez doświadczenia samodzielnie dochodzą do prawidłowych wniosków. Samodzielnie budują wzory pozwalające obliczyć obwody, pola czy objętości figur. Eksperymentowanie odgrywa ogromną rolę w edukacji dzieci i młodzieży. Pozwala zrozumieć trudne zagadnienia matematyczne.

ZROZUM

Zadaniem wykonywanych doświadczeń jest prowokowanie młodych umysłów do wyciągania wniosków dotyczących konkretnych zagadnień matematycznych. Eksperymenty w pierwszej części są odpowiednio dobrane, dzięki temu uczniowie formułują poprawne teorie.

OBLICZ

Integralną częścią programu są książki ucznia z zadaniami dobranymi do każdego scenariusza zajęć. Przedszkolaki i dzieci wczesnoszkolne poruszają wszystkie aspekty matematyki na każdym poziomie nauczania. Książki ucznia od 4 klasy SP zawierają wszystkie elementy podstawy programowej realizowanej w polskiej szkole, wzbogacone o zadania konkursowe nawiązujące do szkolnych konkursów.

Dynamiczna organizacja lekcji, nauka przez działanie, dyskutowanie, liczne burze mózgów, zadawanie pytań, manipulowanie i eksperymentowanie to nasz sposób na dobrą edukację. Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz – to trzy słowa, i każde ma u nas ogromne znaczenie.

Znajdź szkołę MATEMATYKI EZO w swoim mieście

„Rola zabawy jest nie do przecenienia. To ona leży u podstaw późniejszej zdolności do eksperymentowania z pomysłami i koncepcjami oraz umiejętnościami twórczego myślenia”

Podstawowe informacje

  • Matematyka EZO składa się z 11 poziomów nauczania.
  • Zajęcia oparte są o polski, autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.
  • Każda lekcja trwa 60 min.
  • Książeczki ucznia są dostosowane do każdej lekcji, są jej uzupełnieniem.
  • Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się minimum z 32 lekcji.
  • Zajęcia EZO są prowadzone od 2012 roku w różnych placówkach edukacyjnych na terenie Polski.