MOZOLNA PRACA 4-6 klasa SP

MOZOLNA PRACA 4-6

4-6 klasa szkoły podstawowej

To programy realizowane z uczniami z 4 – 6 klasy szkoły podstawowej. Diametralnie różnią się od wcześniejszych poziomów. Mają na celu wspomaganie programów realizowanych w szkole, uwzględniają szkolną podstawę programową i wszelkie potrzeby uczniów. Pomagają w oswojeniu się z nowymi tematami, które często na początku wydają się być bardzo trudne.

Organizacja lekcji z matematyki EZO

Mamy na celu polepszenie ocen uczniów w szkole i sprawienie, aby podczas zajęć szkolnych czuli się pewniej ponieważ z realizowanymi tematami spotkali się już u nas. Tutaj jesteśmy zawsze o krok przed tematami omawianymi w szkole.

Dzięki zajęciom z matematyki EZO nasi uczniowie czują się lepiej i swobodniej podczas zajęć szkolnych. Ponieważ z nowym tematem omawianym w szkole spotykają się po raz drugi, dzięki temu więcej uczą się i rozumieją podczas lekcji szkolnych, są pewniejsi siebie i bardziej otwarci na nowe, matematyczne wyzwania.

Przykładowa lekcja z książeczki ucznia, przeznaczonej dla dzieci uczęszczających do 5 klasy szkoły podstawowej

Znajdź szkołę MATEMATYKI EZO w swoim mieście

W ramach zajęć zapewniamy:

  • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
  • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków
  • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, eksperymenty, prototypy urządzeń, gry i zabawy matematyczne
  • zadania przygotowujące do konkursów matematycznych, organizowanych w szkołach podstawowych
  • lepsze wyniki w nauce
  • materiały edukacyjne wychodzące poza podstawę programową
  • bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych, na swoim koncie mamy już kilku laureatów:)