ZBIERANIE PLONÓW 7-8 klasa SP

ZBIERANIE PLONÓW

7-8 klasa szkoły podstawowej

Zajęcia od 7 klasy SP. Poszerzamy i rozwijamy umiejętności uczniów. Często słyszymy, że zadania proponowane podczas zajęć są trudniejsze niż te w szkole. Ale czy to nie dzięki nim, te w szkole są łatwiejsze? To tutaj po raz pierwszy uczniowie spotykają się z dowodami matematycznymi, samodzielnie dochodzą do budowania wzorów matematycznych, a co za tym idzie łatwiej je zapamiętują. Tu świat matematyki otwiera szeroko swoje drzwi.

Czy jest to program wymagający?

Jak najbardziej tak, naszym celem jest gruntowne przygotowanie młodzieży, jesteśmy mocno wymagający, zdarzają się ćwiczenia, które uczeń powinien przepracować samodzielnie w domu. Często stawiamy na pracę indywidulaną, zajęcia w EZO mają za zadanie nauczyć jak należy się uczyć!

Nie opieramy się na suchych regułkach i wzorach do zapamiętania i stosowania, stawiamy mocno na intuicję, często przeprowadzamy burzę mózgów, nie boimy się gdy uczniowie popełniają błędy, dzięki nim lepiej się uczą. Nie oceniamy, wspieramy, szukamy ścieżek, które będą prowadziły do celu. Dużą wagę kładziemy na sposób rozwiązania zadania, na prawidłowy zapis działań, wyrabiamy mechanizmy, które w przyszłości pozwolą im na minimalizowanie błędów rachunkowych.

Zbiór zadań

8 klasa to oczywiście gruntowne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, ale nie tylko. Po egzaminach nasze zajęcia się nie kończą. Realizujemy również tematy, które pomogą naszym uczniom w dalszym etapie nauczania. Takie podejście, sprawia, że uczniowie dużo pewniej będą czuli się w szkole ponadpodstawowej, będą dobrze przygotowani do dalszych wyzwań jakie stawia im nowa, szkolna rzeczywistość.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przygotowania młodzieży do pierwszego egzaminu w ich życiu – egzaminu ósmoklasisty, zadzwoń do najbliższej placówki i dowiedz się jaki jest nasz sekret i dlaczego nasi uczniowie uzyskują doskonałe wyniki w matematyce.

Znajdź szkołę MATEMATYKI EZO w swoim mieście

W ramach zajęć zapewniamy:

  • kompleksowy, skuteczny system prezentujący pojęcia matematyczne, budujący wiarę uczniów we własne możliwości, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
  • ciekawe, autorskie materiały edukacyjne tworzone przez zespół wysoko wykwalifikowanych matematyków
  • mnóstwo pomocy edukacyjnych wykorzystywanych podczas wszystkich zajęć EZO
  • przyjemne i rozwijające ćwiczenia, eksperymenty, prototypy urządzeń, gry i zabawy matematyczne
  • lepsze wyniki w nauce, dzieci, które uczestniczyły w przedszkolu w programie EZO, uzyskują wyraźnie lepsze oceny z matematyki w dalszej edukacji