EZO Sulejówek

EZO Sulejówek

Witam w szkole matematyki EZO w Sulejówku. Matematyka jako królowa nauk jest dziedziną wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie.

Współczesny świat, wymaga od dzieci logicznego myślenia, kreatywności w dochodzeniu do celu, twórczego działania, zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, współpracy w zespole.

Ezo Matematyka Sulejówek to miejsce, w którym mamy na celu rozwój kompetencji i aktywizację matematyczną dzieci już od 4 do 15 roku życia, wynikiem czego jest dostrzeżenie przez nich swojej wartości w kontekście doskonalenia umiejętności i wiedzy. Stosujemy otwarte metody kształcenia ćwiczące sposoby i wytrwałość w poszukiwaniu dróg dochodzenia do rozwiązania problemu.

Podczas zajęć, staramy się  tak poprowadzić dziecko w jego drodze do matematycznego samodoskonalenia i  samorealizacji,  aby  osiągało zadowalającą  efektywność  i  motywację  do  dalszej pracy. Aktywizację matematyczną uczniów osiągamy poprzez stosowanie odpowiednich  metod  oraz doświadczeń,  zabaw  i  gier  matematycznych,  rozwiązywanie  łamigłówek logicznych i matematycznych, pamiętając o doborze stosownym do wieku ucznia, posiadanej przez niego wiedzy, zaawansowania w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Nasze zajęcia pokazują, że matematyka nie jest trudna i nudna, lecz może być ciekawą przygodą.

Już dziś przyjmujemy zapisy na lekcje i zajęcia pokazowe.

EZO Sulejówek
Ul. Armii Krajowej 34 (nad kinem Kurtyna)
05-071 Sulejówek
tel. 792 270 808
e-mail: ezo_matematyka@cksulejowek.pl
facebook.com